Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Fransbergen Recreatie & Toerisme BV  met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fransbergen Recreatie & Toerisme BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van deze website.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Fransbergen Recreatie & Toerisme BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Fransbergen Recreatie & Toerisme BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

 

Fransbergen Recreatie & Toerisme BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in deze website en getoonde tarieven. Hierbij ontstaat geen recht op restitutie van gelden. Alle rechten voorbehouden. Eenieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan op deze website gebruikt materiaal, wordt vriendelijk verzocht dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

 

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels)namen, logo's en merken worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Fransbergen Recreatie & Toerisme BV.

Deze website heeft contactformulieren om te e-mailen. Het bericht dat u via dit formulier verstuurt, komt rechtstreeks terecht in de info mailbox van Fransbergen Recreatie & Toerisme BV. Vul uw eigen e-mailadres in om antwoord te krijgen.

 

 

Disclaimer